เชื่อมต่อ
เครือข่ายสังคมใหม่ที่มีคุณสมบัติที่น่าสนใจ.
หลักการแลกเปลี่ยน
ทุกการกระทำของคุณได้รับรางวัล หากคุณติดตามผู้ใช้คุณจะถูกติดตาม
การเติบโตร่วมกัน
ด้วยการเติบโตร่วมกันสมาชิกทุกคนเติบโตอย่างเท่าเทียมกันและไม่มีใครทิ้ง
อัลกอริทึมประชาธิปไตย
อัลกอริทึมที่เป็นประชาธิปไตยและโปร่งใสของเราทำให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนจะได้ยิน
ลืมรหัสผ่าน?